Phong lăng độ

PHONG LĂNG ĐỘ 

 

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

 

May mắn thay, vào ngày 01/11/2019 sắp tới Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

 

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 

 

Điều kiện & thời gian: Phong lăng độ

 

Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày từ khi ra mắt ngày 01/11/2019.

 

 Chuyến Thuyền Phổ Thông: Cách mỗi giờ có 1 chuyến.

 

 Chuyến Thuyền Đặc Biệt: 10h00, 14h00, 16h00, 18h00 và 20h00.

 

 Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

 

 Điều kiện báo danh:

 

- Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ.

 

- Đặc Biệt: 01 Lệnh Bài Thủy Tặc.

 

 Lưu ý:

 

- Giới hạn lên thuyền: 05 lần/ngày (bao gồm lên thuyền bằng Lệnh Bài Phong Lăng Độ và Lệnh Bài Thủy Tặc).

 

- Chuyến Đặc Biệt: Nếu báo danh tại bến tàu Ất (bến 2) Bính (bến 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau, bến thuyền 1 có thể PK tự do.

 

- Chuyến Phổ Thông: Tự do PK bằng các hình thức khi báo danh lên thuyền.

 

 

NPC & vật phẩm liên quan: Phong lăng độ

 

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính
 • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ
  • Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)
  • Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)
  • Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)
 • Chức năng: Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Nguồn gốc:
  • Hiệu Thuốc giá 50 Vạn lượng/vật phẩm.
  • Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.
 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Phổ Thông.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 02 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc mua.
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thuyền Phu bờ Băc/Nam nhận thưởng.
 • Giới hạn: 01 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới), sử dụng thêm Hải Long Châu tăng thêm 2 lần nộp.
 • Hạn sử dụng: 0h00 cùng ngày.

 

 

Hướng dẫn tham gia: Phong lăng độ

 

 Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

 

 Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

 

 Trong 30 phút đi thuyền:

 

- Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

 

- Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

 

- Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt): Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

 

VLTK - Công Thành Chiến03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến

 

 Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

 

 Cách di chuyển về lại bờ Nam:

 

- Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

 

- Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

 

 Lưu ý:

 

- Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.

 

- Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

 

- Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

 

 

Phần Nộp Truy Công Lệnh: tại bờ bắc phong lăng độ

 

 Điểm kinh nghiệm không cộng dồn

 

Phần thưởng điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên nhận được
10.000.000 15.000.000
20.000.000 25.000.000
30.000.000

 

 

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Phong lăng độ

 

 Phần thưởng điểm kinh nghiệm đều không cộng dồn.

 

 Chắc chắn nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng:

 

Thưởng người hạ BossThưởng người xung quanh
4.000.000 1.000.000

 

 Đồng thời rơi toàn bộ phần thưởng theo danh sách:

 

Phần thưởng
Phúc duyên lộ Bách quả lộ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Tinh hồng bảo thạch Thủy tinh
Chìa khóa như ý Võ lâm mật tịch
Tảy tủy kinh ...............................

 

  Võ Lâm Truyền Kỳ 1  
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi