Tính năng Vận Tiêu

 

TÍNH NĂNG VẬN TIÊU

 

 

 

 

Thời gian và điều kiện tham gia: Tính năng vận tiêu

 

Thời gian: 19h00 - 19h30 ngày 14/11/2019.

 

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp độ 20 trở lên.

 

NPC liên quan và thể lệ vận tiêu: Tính năng vận tiêu

 

NPC nhận nhiệm vụ: Thương Buôn (Nhấn vào NPC lễ quan để dịch chuyển đến NPC thương buôn)

 

 

NPC trả tiêu: Ông Chủ Tiêu Cục (sau khi nhận tiêu xa từ NPC Thương Buôn thì bắt đầu di chuyển tiêu xa về NPC Ông Chủ Tiêu Cục, tại trung tâm thôn Ba Lăng Huyện)

 

 

 Cướp tiêu: Đối với những nhân vật có thể cướp tiêu thành công sẽ nhận 1 Tiên thảo lộ (thường) (vật phẩm khóa, không giao dịch), sau khi tiêu xa bị hạ gục.

 

 

 

 Lưu ý: Nếu nhân vật thoát game khi đang vận tiêu hoặc bị hạ gục bởi người chơi khác, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

 

 Lưu ý: Trong thời gian 30' hoạt động diễn ra có thể nhận tiêu xa 2 lần.

 

 Lưu ý: Không giới hạn số lần cướp tiêu.

 

Phần thưởng: Tính năng vận tiêu

 

Nhân vật có đẳng cấp trên 40:

 

- 4 Tiên thảo lộ (thường) (vật phẩm khóa, không giao dịch) cho 1 lần vận tiêu thành công.

 

Nhân vật có đẳng cấp dưới 40:

 

- 1 Tiên thảo lộ (đặc biệt) (vật phẩm khóa, không giao dịch) cho 1 lần vận tiêu thành công.

 

 

 

  Võ Lâm Truyền Kỳ 1  
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi