Sự kiện nấu bánh chưng (Tết holiday)

 

SỰ KIỆN NẤU BÁNH CHƯNG (TẾT HOLIDAY)

 

 

 

 

Nội dung sự kiện: Sự kiện nấu bánh chưng (Tết holiday)

 

Thời gian diễn ra: 20/01/2020 - 04/02/2020.

 

Khuyến mãi nạp xu 100%.

 

Đánh quái ở các bản đồ 60 trở lên nhận được Túi mừng xuân, sử dụng sẽ được các nguyên liệu làm bánh chưng.

 

Ghép các nguyên liệu tương ứng tại NPC nấu bánh chưng sẽ nhận được Bánh chưng thường, Bánh chưng thượng hạng, Bánh chưng hảo hạng. Sau khi nấu bánh chưng thành công, các nhân sĩ có thể cắn bánh để nhận phần thưởng tương ứng với mỗi loại bánh chưng..

 

Khi sử dụng Các loại bánh sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và các phần thưởng ngẫu nhiên.

 

Tối đa có thể sử dụng 1000 bánh mỗi loại cho 1 nhân vật.

 

 

NPC liên quan và Nguyên liệu: Sự kiện nấu bánh chưng (Tết holiday)

 

NPC sự kiện: NPC nấu bánh chưng (Vị trí: Ba Lăng Huyện)

 

 

Nguyên liệu:

 

Vật phẩm Cách có được Hình ảnh Ghi chú
Túi mừng xuân Đánh NPC thường rơi ra Khi nhặt được sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu
Lá dong Mở “Túi mừng xuân” có được. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Thịt heo Mở “Túi mừng xuân” có được. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Gạo nếp Mở “Túi mừng xuân” có được. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Đậu xanh Mở “Túi mừng xuân” có được. Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất

 

Sau khi đã thu thập được các vật phẩm trên, sau đó nói chuyện NPC nấu bánh chứng tại Ba Lăng Huyện để qui đổi vật phẩm.

 

Nguyên liệu Thành phẩm Hình ảnh Công dụng
4 lá dong + 3 gạo nếp + 2 đậu xanh + 1 thịt + 2 vạn lượng Bánh chưng thường Ăn bánh chưng nhận phần thưởng
4 lá dong + 3 gạo nếp + 2 đậu xanh + 1 thịt + 5 vạn lượng Bánh chưng hảo hạng
Ăn bánh chưng nhận phần thưởng
4 lá dong + 3 gạo nếp + 2 đậu xanh + 1 thịt + 2 tiền đồng Bánh chưng thượng hạng Ăn bánh chưng nhận phần thưởng

 

Người chơi sau khi ăn bánh chưng, có thể sử dụng để nhận được kinh nghiệm tương ứng sau đây:

 

- Bánh chưng thường: 300.000 EXP

 

- Bánh chưng hảo hạng: 600.000 EXP

 

- Bánh chưng thượng hạng: 1.200.000 EXP

 

 

Vật phẩm thưởng: Sự kiện nấu bánh chưng (Tết holiday)

 

Phần thưởng bánh chưng hảo hạng
Tiên Thảo Lộ
Bách Quả Lộ
Thiên sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ (Đại)
Phúc Duyên Lộ (Trung)
Quế Hoa Tửu
Hoa hồng

 

Phần thưởng bánh chưng thượng hạng (bao gồm các phần thưởng bánh chưng hảo hạng)
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Tiên Thảo Lộ đặc biệt
Phúc Duyên Lộ (Đại)
Mã bài - Chiếu dạ - Xích thố - Ô vân - Phi vân
Tinh Hồng Bảo Thạch
Đại thành bí kíp 90
Lệnh bài boss kim quang
Đồ phổ HKMP
Đồ phổ An bang băng tinh thạch hạng liên
Đồ phổ An bang kê huyết thạch giới chỉ
Đồ phổ An bang cúc hoa thạch chỉ hoàn
Đồ phổ An bang điền hoàng thạch ngọc bội
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Định quốc ô sa phát quán
Định quốc thanh sa trường sam
Định quốc ngân tàm yêu đái
Định quốc xích quyên nhuyễn ngoa
Định quốc tử đằng hộ uyển

 

 

Mốc sử dụng bánh chưng thượng hạngPhần thưởng
100 5.000.000 EXP
200 5.000.000 EXP
300 5.000.000 EXP
400 5.000.000 EXP
500 1 món động sát 30 ngày
600 1 món động sát 30 ngày
700 nhất kỷ càng khôn phù 30 ngày
800 1 món động sát 30 ngày
900 Đại thành bí kíp 120
1000 1 trang bị an bang ngẫu nhiên + tỷ lệ 1 trong 2 vật phẩm: càng khôn song tuyệt bội 30 ngày hoặc 1 chiến mã bôn tiêu vĩnh viễn

 

 

 

  Võ Lâm Truyền Kỳ 1  
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi