Sự kiện đua top Máy chủ - Biện Kinh

VÕ LÂM CHI CHỦ

 

 

 

 

 

 Nội dung: Kể từ thời gian SEVER Biện Kinh bắt đầu OPEN, 5 người chơi nào đạt cấp độ 80 đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng.

 

 Thời gian: Không giới hạn thời gian.

 

 Phần thưởng: 

          300 Xu

          2 Võ Lâm Mật Tịch

          2 Tẩy Tủy Kinh

          1 ngựa Chiếu Dạ (vĩnh viễn)

          1 Đại thành bí kíp 90

 

 Lưu ý: Trong thời gian đua top tạm thời đóng tất cả các hoạt động nhận EXP

 Lưu ý: Phần thưởng nhận ở lễ quan

 

 

  Võ Lâm Truyền Kỳ 1  
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi